Välfärdsteknologi i praktiken

Ökad användning av teknologi i omsorgsarbetet frigör varma händer och resurser, så att man kan öka kvaliteten på välfärdtjänster till förmån för brukare och anställda.

Användning av riktiga projekterade personlyftsystem kan vara ett bra exempel på riktigt bra välfärdsteknologi i praktiken.
Ett rätt designat takhiss-system är till stor hjälp för såväl vårdare som patient, vilket gör lyft- och förflyttningssituationer till en behaglig och värdig process för alla involverade.

Vår Mobility Monitor är ett annat unikt hjälpmedel för att enkelt kartlägga riskpatienters behov för individuell vård och uppföljning, samt för att öka kvaliteten på den vård som erbjuds till den enskilda patienten genom god kunskap och frigjorda resurser hos personalen.

Vi projekterar och levererar marknadsledande produkter från hela världen, anpassat för olika behov.

Se våra Välfärdsprodukter.