Service

- teamarbete och tvärfacklig kompetans

Teamarbete och tvärfacklig kompetans står centralt i Medemagruppens arbedsmetod. För dig som brukare betyder detta att det är många resurser i gång, hela tiden för att förenkla din vardag. Vi önskar att sätta dig i fokus och bistå med det vi kan bäst; tekniska hjälpmedel anpassade precis efter ditt behov.

Vår tekniska avdelning

Jobbar med alla typer uppdrag och specialanpassningar.
I tillägg utförs reparationer och service.

Syavdelningen

Vi löser många brukares behov för speciella söm- och polstringsdetaljer. Eftersom vi utför dessa tjänster själva, betyder det specialanpassade lösningar till konkurranskraftiga priser, mycket snabbare än om vi skulle hyrt tjänsten utanför företaget.

Reservdelsavdelningen

Ordnar med snabb behandling av din reservdelsorder.
Expedering av reservdelar har högsta prioritet och vi jobbar hårt för att korta ned väntetiden.