Programmering

Hämta aktuella program från Mini Crosser

Denna sida riktar sig till dig som är auktoriserad tekniker.
Programmering får endast utföras av auktoriserad personal som har rätt utrustning och utbildning.
För uppdatering av programvara, kontakta oss.
Mini Crosser M1 - Solo (Före ser.nr 01)
Programmering_M1_solo.pdf
Mini Crosser M-Joy - Wizard programmering
MC_M_Joy_gamla_servo_20_06_2016.zip
MC_M_Joy_nya_servo_20_06_2016.zip