Programmering

Hämta aktuella program från Mini Crosser

Denna sida riktar sig till dig som är tekniker.
Programmering får endast utföras av auktoriserad personal som har rätt utrustning och utbildning.

Mini Crosser M1 - Solo (Före ser.nr 01)
Programmering_M1_solo.pdf
Mini Crosser M-Joy - Wizard programmering
MC_M_Joy_gamla_servo_20_06_2016.zip
MC_M_Joy_nya_servo_20_06_2016.zip

PC-programvara - S180
S180 PC-programvara
PC-programvara - S200
S200-PC-programvara