Medemagruppen

– det skandinaviska företaget nära dig

Vi är en norsk familjeägd koncern med säljbolag i Norge, Sverige och Danmark. I Danmark utvecklar och producerar vi även el-rullstolar, där ibland vår scooter Mini Crosser som är en välkänd och omtyckt produkt. I koncernen arbetar vi med ett omfattande sortiment av medicintekniska hjälpmedel som vänder sig till handikapp- och hälsosektorn i Skandinavien, såväl till barn som vuxna.

Vårt nya affärsområde - Välfärdsteknik i praktiken
Ökad användning av teknologi i omsorgsarbetet frigör varma händer och resurser, så att man kan öka kvaliteten på välfärdstjänster till förmån för användare och anställda. Vi tillhandahåller produkter och lösningar som inom välfärdsteknik som kan göra skillnad redan idag.

I det dagliga arbetar vi för att minska gapet mellan vad man klarar på egen hand och vad vardagen kräver av våra användare. Våra hjälpmedel och våra medarbetare ska få ”hjulet” att rulla lite lättare. Våra lösningar ska utgöra en skillnad för dig som användare.

Vår vision och våra värderingar

- människan i centrum

Vår förrättningside

Vi levererar och produserar kvalitetshjälpmedel och tjänster till hälsosektorn, funktionshämmade och äldre.

Vi tillpassar vår service efter kundens behov.

Vi har egenutveckling och produktion som skapar möjligheter för brukarnas deltagande i samhället.

Vi har fokus på attraktiv design och funktionalitet förankrad i en innovativ skandinavisk miljö.

Våra värderingar är baserade på:
M - människan i centrum
E - engagemang
D - design och funktionalitet
E - en ändringsvilja
M - möjligheter
A - attraktiv