Nyheter

22-05-2019 Fokus Hjälpmedel 2019

22-23 Maj Luleå

04-03-2019 Intyg för godkänd transport i färdtjänst/kollektivtrafik

Mini Crossern kan användas som säte under transport i bil eller buss.