Svenska demensdagarna 2018

24-25 Maj Malmömässan

Vi kommer finnas på plats under dessa dagar och visa upp vår avancerade sensorplatta Mobility Monitor.

För dementa patienter ger Mobility Monitor en mycket högre säkerhet än traditionella varningssensorer genom att den kan ge ett alarm redan när patienten sätter sig upp, oavsett vilken sida av sängen patienten tar sig ur.

Mobility Monitor
  • ger kunskap om sömnmönster
  • ger kunskap om medicinsk påverkan
  • förebygger trycksår
  • förebygger fallolyckor
  • kartlägger generellt hälsotillstånd

Med Mobility Monitor får du faktabaserad kunskap om dina patienter på ett enkelt och överskådligt sätt.

Läs mer om Mobility Monitor.

Information från Svenska Demensdagarna 2018

2018 samlas vi för 19:e gången under Svenska Demensdagarna. När den första konferensen genomfördes var det i ett betydligt mindre format, men konceptet är idag fortfarande detsamma. Varje år har det tillkommit nya deltagare och vi är nu många fler som träffas för att dela med oss av vår kunskap och erfarenhet. Det är med stor glädje vi har sett Svenska Demensdagarna växa genom åren.

Även 2018 kommer det att finnas en spännande utställning där olika företag och organisationer inom demensområdet är representerade. Det blir också en posterutställning där man har möjlighet att själv presentera sitt eget projekt. Besök våra utställare i samband med lunch- och fikapauser.

Läs mer om Demensdagarna 2018 här!Nyheter

24-05-2018 Svenska demensdagarna 2018

24-25 Maj Malmömässan

17-04-2018 Att kunna ta sig ut är viktigt för alla

Mini Crosser med joystickstyrning!

18-01-2018 Hippocampe

Rullstol på vintersemestern

26-10-2017 Vi ser hur du rör dig

Förebygg trycksår genom mätinstrument.

23-10-2017 Active Controls

Det är nu enkelt att prova ut alternativa styrsätt.