Vi ser hur du rör dig

Förebygg trycksår genom mätinstrument.

Att röra sig för lite ger ökad risk för trycksår. Men vissa rör sig mer än vad man tror. Nu finns ett instrument som mäter de faktiska rörelserna i sängen hos en brukare.

Läs gärna hela artikeln hos Medtech Magazine
Nyheter

18-01-2018 Hippocampe

Rullstol på vintersemestern

26-10-2017 Vi ser hur du rör dig

Förebygg trycksår genom mätinstrument.

23-10-2017 Active Controls

Det är nu enkelt att prova ut alternativa styrsätt.

22-10-2016 Barnhjälpmedel

Våra nya produkter har slagit igenom på marknaden.