Vi ser hur du rör dig

Förebygg trycksår genom mätinstrument.

Att röra sig för lite ger ökad risk för trycksår. Men vissa rör sig mer än vad man tror. Nu finns ett instrument som mäter de faktiska rörelserna i sängen hos en brukare.

Läs gärna hela artikeln hos Medtech Magazine
Nyheter

24-05-2018 Svenska demensdagarna 2018

24-25 Maj Malmömässan

17-04-2018 Att kunna ta sig ut är viktigt för alla

Mini Crosser med joystickstyrning!

18-01-2018 Hippocampe

Rullstol på vintersemestern

26-10-2017 Vi ser hur du rör dig

Förebygg trycksår genom mätinstrument.

23-10-2017 Active Controls

Det är nu enkelt att prova ut alternativa styrsätt.