Att kunna ta sig ut är viktigt för alla

Mini Crosser med joystickstyrning!

För personer med nedsatt arm- och handkraft kan detta vara en lösning. En scooter kan vara lättare att komma i och ur för att man har en högre sits och mer utrymme än på traditionella
el-rullstolar

Det är även möjligt att montera ett praktisk förflyttningsgrepp som ytterligare förenklar i och urstigning.

Körsträcka upp till 80km. Stort säte och tillbehörssortiment.

För mer information om M-Joy klicka här!Nyheter

24-05-2018 Svenska demensdagarna 2018

24-25 Maj Malmömässan

25-04-2018 Hippocampe

Rullstolen som klarar sand och vatten.

17-04-2018 Att kunna ta sig ut är viktigt för alla

Mini Crosser med joystickstyrning!

26-10-2017 Vi ser hur du rör dig

Förebygg trycksår genom mätinstrument.

23-10-2017 Active Controls

Det är nu enkelt att prova ut alternativa styrsätt.