Våra medarbetare

Vår viktigaste tillgång

Som ett bärande fundament i all verksamhet är det utan tvivel duktiga och kompetenta medarbetare som är den största tillgången. Hos Medemagruppen lägger vi stor vikt på att medarbetare har rätt kompetensnivå. Därför uppdateras alla löpande med relevant utbildning.

Stor betydelse är att den enskilde medarbetaren skall känna trivsel och ha ett utvecklande jobb. Vi har en mix av medarbetare vad gäller utbildning, kön och ålder. Vi samarbetar inom flera kompetensområden med våra kollegor i hela Norden.

Kontaktuppgifter finner du i spalten till höger.

Order / Innesälj

Försäljning / Support

Teknik / Service

Lager / Produktion

Marknad